Hoe om ‘n SAMAC lid te word
 

Hoekom deel word van SAMAC?

SAMAC is ‘n assosiasie van rolspelers in die Makadamia bedryf wat daarna streef om dit te doen wat individue nie in staat is om self te kan doen nie.

Makadamia produksie in Suid Afrika is besig om geleidelik te groei as gevolg van groot aanplantings in die laaste paar jaar. ‘n Sterk en effektiewe SAMAC word gesien as ‘n belangrike komponent vir toekomstige sukses in die makadamia bedryf. Die onderliggende filosofie van die assosiasie is die siening dat, in die lang termyn, wat is goed is vir die bedryf is goed vir die individu.

How to become a SAMAC member

Why become a member?

SAMAC is an association of macadamia industry role-players that aims to do things that individuals are unable to do on their own.

Macadamia production in South Africa is growing steadily due to large plantings in the past few years. A strong and effective SAMAC is viewed as an important component of the future success of the macadamia industry. The underlying philosophy of the association is the view that, in the long term, what is good for the industry is good for the individual.